Kondores Testo

Testo Kondores

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]