Onward to Valhalla Testo

Testo Onward to Valhalla

Adele: nel 2016 tour in Italia
I can't resist, can't resist, to kill
The killing
I can not resist
No one, no one escapes from valhalla
No one, no one escapes
whoa-oh-oh
No one escapes, no one

No one, No one escapes from valhalla! Valhalla!
No one, No one ever escapes from valhalla!
No one is safe from valhalla
Whoa, oh, oh

VALHALLA!