Aurora Borealis Testo

Testo Aurora Borealis

Adele: nel 2016 tour in Italia
[INSTRUMENTAL]