Monody Testo

Testo Monody

Adele: nel 2016 tour in Italia
[INSTRUMENTAL]