Every Breath You Take Testo

Testo Every Breath You Take

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental