Fragile Testo

Testo Fragile

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental