Whe Everything Becomes Still Testo

Testo Whe Everything Becomes Still

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]