Kontrol Testo

Testo Kontrol

Adele: nel 2016 tour in Italia
[instrumental]