Joyride Testo

Testo Joyride

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Lloyd)

(Instrumental)