Amapola Testo

Testo Amapola

Tiziano Ferro, lacrime di commozione durante il live a San Siro
Amapola, lindisima amapola
Sera siempre mi alma
Tuya sola
Yo te quiero amada nina mia
Igual que ama la flor la luz del dia

Amapola, lindisima amapola
No seas tan ingrata
Mirame
Amapola, amapola
Como puedes tu vivir tan sola

INTERLUDIO INSTRUMENTAL

Amapola, lindisima amapola
No seas tan ingrata
Mirame
Amapola, amapola
Como puedes tu vivir tan sola