Nunn'a Fa Suffrì Testo

Testo Nunn'a Fa Suffrì

Isola dei Famosi: Valerio Scanu è il concorrente gay?
Scarica la suoneria di Nunn'a Fa Suffrì!
Guarda il video di "Nunn'a Fa Suffrì"

Basta, l'iha fernì.. pecchè nun vuò fa pace cchiù
nun può fa accusì.. chell vuò bene sulo a tte
nun l'iha fa fernì.. sta storia nunn 'a fa murì
nun 'a può perdere
Na semmana fà.. m'è ritt ch'era 'a vita toia
dimmi cosa c'è.. che all'improvviso 'a vuò lassà
Nunn è colpa soia.. è 'a gelusia ca 'a fa parlà
pè tte ce tene...

Nunn 'a fa suffrì, sta guagliona è na favola
va a 'mpazzì pè tte, nun s'ho merita 'e chiagnere
nunn 'a può lassà tu accussì rint'a n'attim
chella ha cunusciut sul a tte
Nun può fà accussì, tanto 'o saccio 'a vuò bbene
nunn 'a fa aspettà , fang pasce stasera
si tu ce tiene...
Nunn 'a fà suffrì, pecchè nunn 'a teliefene
dille ca staie abbasce aspettanne int'a machina
Sò sicur ca scenne senza se vestere
nun vede ll'ora 'e s'abbraccià cù tte

Nun te preoccupà.. stasera 'a può telefonà
nun s'ha fire 'e sta.. me l'ha giurato n'ora fa
nun c'ho fa capì.. ca sò stat'io alla fà chiammà
se piglia collera...

Nunn 'a fa suffrì, sta guagliona è na favola
va a 'mpazzì pè tte, nun s'ho merita 'e chiagnere
nunn 'a può lassà tu accussì rint'a n'attim
chella ha cunusciut sul a tte
Nun può fà accussì, tanto 'o saccio 'a vuò bbene
nunn 'a fa aspettà , fang pasce stasera
si tu ce tiene...
Nunn 'a fà suffrì, pecchè nunn 'a teliefene
dille ca staie abbasce aspettanne int'a machina
Sò sicur ca scenne senza se vestere
nun vede ll'ora 'e s'abbraccià cù tte

Scarica la suoneria di Nunn'a Fa Suffrì!
Lascia un commento