Perchè A Decidere Testo

Testo Perchè A Decidere

Adele: nel 2016 tour in Italia
Nun riattaccà t'preg,
Vogl' parlà cu tè,
Nun dicer' è furnut,
Turnamm a c' verè,
Si a vita mi to giur,
Ma c'aggia fatt e mal,
Ca tuo padre...Vo ca nun m vir chiu!?
No, nun c'ho permett, nun ce po fa mai lassà,
si tu pur ce crir a st'ammore...viest't veng a te piglià...

Rit:

Perchè a decidere so l'at int a sta storia,
So pront a fa na guerr p' salvà st'ammor,
C' te ne mport e lor si tu m' vuò ben,
Rincell nfacc,
Truov a forz chesta ser;
Nun to scurdà fra poc tien 18 ann,
e contr e nuj mo nun ce ponn fa chiù nient,
Pe chistu ben fort ca nui ce vulimm,
Nun ce sta post pe chi vo ca ce lassam,
Nun tenè paur,
Tant nient ponn fa,
Si nun scinn ce sentimm pe telefn,
Pur si na vit,
A me nun te fann verè,
I t'aspett pecchè voj ben a te;

Ma quanda nammurat,
Se song appiccecat,
P' colp ra famiglia...Mai chiù s'anna vasat,
Ma a nui nun c'fann nient,
Pechè nui ce vulimm,
Comm fann a lò pensà...Ca t aggia perder?
No, nun c'ho permett,
Nun ce po fa mai lassà.

Rit:

Perchè a decidere so l'at int a sta storia,
So pront a fa na guerr p' salvà st'ammor,
C' te ne mport e lor si tu m' vuò ben,
Rincell nfacc,
Truov a forz chesta ser;
Nun to scurdà fra poc tien 18 ann,
e contr e nuj mo nun ce ponn fa chiù nient,
Pe chistu ben fort ca nui ce vulimm,
Nun ce sta post pe chi vo ca ce lassam,
Nun tenè paur,
Tant nient ponn fa,
Si nun scinn ce sentimm pe telefn,
Pur si na vit,
A me nun te fann verè,
I t'aspett pecchè voj ben a te.