Te Sto Vicino Testo

Testo Te Sto Vicino

Adele: nel 2016 tour in Italia
ANTHONY: T staj distruggen a vit tu papà, p' nà cos ca nun riesch a cancellà, m sò stancat e verè chiagner a mammà, ca t'aspett a nott e nun s và a curkà...
TONY MARCIANO: Nun è facil, ma c voj pruvà, sti parol ca m ric fann mal... sul vuj eta cammnà p dint e Vele, ramm tu na man a nun m fà sbaglià...
A: Te stong vicin, no nun t'abbandon, t facc turnà a campà... tu che eri importante, mo t staj perdenn, staj bruciann ind'all'inferno, ca t lev a vit, nun sì nu fallit, si vuò tu mò cià può fà può riturnà a sunnà...
T: Nun t preoccupà, ca papà ritorn comm a tantu tiemp fà, nziem ij tu e mammà amma camminà abbracciat p' chesta città, nun m fà giurà ca oramai è decis ij nun torn kiù a sbaglià e tu mià crerr a papà...
A: Voj sentì a voc toj cantà p dinte e viche, ij voj esser orgoglios sul e te ca m sì padr...
T: 'T prumett facc tutt chell ca m ric, tò giur ca papà nun sbaj kiù...
T: Nun t preoccupà, ca papà ritorn comm a tantu tiemp fà, nziem ij tu e mammà amma camminà abbracciat p' chesta città, nun m fà giurà ca oramai è decis ij nun torn kiù a sbaglià e tu mià crerr a papà...
A: Voj sentì a voc toj cantà p dinte e viche, ij voj esser orgoglios sul e te ca m sì padr...
T: 'T prumett facc tutt chell ca m ric, tò giur ca papà nun sbaj kiù...