The End Testo

Testo The End

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]