The Mysterious Return (Intro) Testo

Testo The Mysterious Return (Intro)

Adele: nel 2016 tour in Italia
[instrumental]