Fantasma (Intervallo) Testo

Testo Fantasma (Intervallo)

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)