Blues Boys Tune Testo

Testo Blues Boys Tune

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental