Exercise 2 Testo

Testo Exercise 2

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
(Instrumental)