Exercise 4 Testo

Testo Exercise 4

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
(Instrumental)