Safety Net Testo

Testo Safety Net

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)