You Are The Oscillator Testo

Testo You Are The Oscillator

Amici, ecco i finalisti
Searching
Fearing
Siren
Singing

Ooooooh..... Aaaah...

I see (na na na na na na na)
Nothing (na na etc)
Hearing (na na etc)
Siren (na na etc)

Ooooooh.. Ah ah aaah... Etc

Closing
Cruel sea
Wrapped
Around me

Oooooh..
Na na na na etc....