Ernie's Intro Testo

Testo Ernie's Intro

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]