Interview End Testo

Testo Interview End

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]