! Testo

Testo !

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)