Asa, Asa Testo

Testo Asa, Asa

Adele: nel 2016 tour in Italia
Pássaro in
Pássaro pairando
Pássaro momento
Pássaro ar
Pássaro ímpar
Parou pousar
Parou repousar

Pássaro som
Pássaro parado
Pássaro silêncio
Pássaro ir
Pássaro ritmo
Passar voou
Passar avoou

Pássaro par

Pássaro in
Pássaro pairando
Pássaro momento
Pássaro ar
Pássaro ímpar
Parou pousar
Parou repousar