Bagus Testo

Testo Bagus

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
(Instrumental)