Evviva U Punti Testo

Testo Evviva U Punti

Selena Gomez: "Così ho sconfitto la malattia"
E' stanca ormai a gente
sono anni ca ciù raccunti
mio caro presidente u faciumu stu cazzu i punti!
u facimu stu puuunti
u facimu stu puuunti
tengo na femmina a messina cu u punti ma fazzu prima
tengo na femmina a caltanissetta cu u punti ma fazzu qiu in fretta
tengo na femmina a canicattè
cu u punti ma fazzu ogni dì
tengo na femmina a racalbuto ca ce fazzu u marito cunnuto
tengo na femmina a milazzo cu u punti ce do...e ca ma mancato a rima...e venutumi na rima...a no...me l'avvrazzuuu!
u facimu stu puuunti
u facimu stu puuunti