A.m. Mourning Testo

Testo A.m. Mourning

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental