Golden Man Testo

Testo Golden Man

Negrita: è uscito il nuovo album “9″
Scarica la suoneria di Golden Man!
Guarda il video di "Golden Man"

Child no kenri wa ii kimi yo taishi wo idake
Asufaru to ni uchitsukerarete nariagaru koujitsu

Adult no kenri wa ii kimi yo taishi wo idake
Asufaru to ni hirefushite wa nariagaru koujitsu

Ah! Kagayate nakoudo yo
Taezu kodou wo yurase
Wakage no itari to wa katahara itai

Kage kara karakatte
Honto ikenaikodesu
Wakage no itari to wa okuyukashii
Tonda fushimatsu deshou ka

Kagayake wa koudo yo
Nete mo samete mo shoudou
Sasureba muku wareru kono tamashii
Soko ni aru no deshou ka

Scarica la suoneria di Golden Man!
Lascia un commento