Thème I Testo

Testo Thème I

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)