Distortion Testo

Testo Distortion

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
A little distortion in my left ear
A little distortion tell me can't you hear
A little distortion in my left ear
A little distortion tell me can't you hear

Cause it feels good to me
Makes me feel allright
It feels good to me
Makes my burdens light