Fa Nagòtt Testo

Testo Fa Nagòtt

Adele: nel 2016 tour in Italia
Uiée … se sta bén anca che
gh'è mia bisògn di nàa giò in Giamaica...

Nagott, fa nagott, fa nagott, fa nagott,
fa nagott, fa nagott, fa nagott...

Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el farée.
Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el prestinée.
Set el diavul o te vörett imitall
Ma me so che te te stet in pée a bàl.

Varda che me
so mea vegnü giò per
fass ciapàa per el cüü de te, oh yeah!
Nagott, fa nagott, fa nagott...

Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cun i furestéè.
Una sira te diset: "Te vöri ben"
la sira dopu scapet cunt el barbée.
Set el diavul o te vöret imitall
Ma me so che te te stet in pée a ball...

Varda tusa se sta be anca che
gh'è mia bisogn de vegnì giò in de te...