Mission Ypsilon Testo

Testo Mission Ypsilon

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)