(Theme) Once Upon A Time Testo

Testo (Theme) Once Upon A Time

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
[Instrumental]