Pimps, Hustlas (Intro) Testo

Testo Pimps, Hustlas (Intro)

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)