Caries Testo

Testo Caries

Adele: nel 2016 tour in Italia
Todo comenzó
mirándonos, mirándonos, mirándonos
Yo y mi timidez
ahogándome, ahogándome, ahogándome
Te gustan mis dientes
te gustan mis dientes
No soporto más
hablame, hablame, hablame
Sonriéndonos,
sonriendo, sonriendo
Te gustan mis dientes
te gustan mis dientes.