The Play Testo

Testo The Play

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)