Neet To Rest a While Testo

Testo Neet To Rest a While

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]