Intro - World Keeps Turnin' Testo

Testo Intro - World Keeps Turnin'

Adele: nel 2016 tour in Italia
The world is gon' turn.
The world is on & on
The world is gon' turn.
Turn
And the world is on & on
All yeah Oh yeah.
Yeah
On. On. On. On.
On. On and On.
On. On and On.
On. On. On and on, on.
On.
On and On.
The world is gon' turn.
The world is on and on.