World Keeps Turnin' (Outro) Testo

Testo World Keeps Turnin' (Outro)

Tiziano Ferro: "A 40 anni sarò padre"
Scarica la suoneria di World Keeps Turnin' (Outro)!
Guarda il video di "World Keeps Turnin' (Outro)"

The world is gon' turn.
The world is on & on
The world is gon' turn.
Turn
And the world is on & on
All yeah Oh yeah.
Yeah
On. On. On. On.
On. On and On.
On. On and On.
On. On. On and on, on.
On.
On and On.
The world is gon' turn.
The world is on and on.

Scarica la suoneria di World Keeps Turnin' (Outro)!
Lascia un commento