You Loving Me (Session) Testo

Testo You Loving Me (Session)

Adele: nel 2016 tour in Italia
You loving me - and I'm drivin yo' Benz
You loving me - and I'm spendin yo' ends
You loving me - and I'm drinkin yo' Gin
You loving me - and I'm fuckin yo' friends
You loving me - and I'm drivin yo' Benz
You loving me - and I'm spendin yo' ends
You loving me - and I'm ...'kin yo' Gin
You loving me - and I'm fuckin yo' friends
You loving me...

...That's terrible, isn't it? [cracks up]