You Owe Me Testo

Testo You Owe Me

Adele: nel 2016 tour in Italia
where's my gun?