Intro Testo

Testo Intro

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)