Elektro Skin Testo

Testo Elektro Skin

Justin Bieber: esce il 28 agosto il nuovo singolo "What Do You Mean?"
Dance in the light's paradise
Rainbow flashing through the nights
Somewhere drive
When I die in the night I feel alive

When the lights will shine bright
I will flash right in your light
Waterfalls drown myself
Elektro skin, I'm drowing in.

Dance in the light's paradise
Rainbow flashing through the nights
Somewhere drive
When I die in the night I feel alive

When the lights will shine bright
I will flash right in your light
Waterfalls drown myself
Elektro skin, I'm drowing in