Planetary Duality I: Hideous Revelation Testo

Testo Planetary Duality I: Hideous Revelation

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)