1-3 Testo

Testo 1-3

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)