Outro Testo

Testo Outro

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
(Instrumental)