A' Gelusia Testo

Testo A' Gelusia

Adele: nel 2016 tour in Italia
CIAO COME STAI LO SO CHE É TARDI
E DINDO LIETT C'É LUI
CA STEV MAL E TU SI O MAL
CA NUN ME FÁ CCHIU DURMÍ
ME VOT E GIR E INUTILMENTE
CERC E SCURDÁ CA CE STAIJ
E CA ESIST TU
POVERU CORE SOFFRE D'AMMOR
E MOR DA GELUSIJ
QUANN T'ASTRIGNE QUANN TE VAS
GIUR CA IESC A MBAZZI
APPICCE E STUT STA SIGARETT
NUN SACCE CCHIU C'AGGIA FÁ

RIT: E CHIANU CHIANU M'ACCID
STA GELUSIJ NUN ME FÁ CAMBÁ
TRASE CCHIU FORT INDO CORE
E NEI PENSIERI MIJ ME FÁ MURÍ
IJ TE VULISS INDO LIETT
SOTT A STÍ LINZOL
ASTRIGNUT A ME
QUANN ME CUCC OGNI SER
SENZA CHIST'AMMORE
LUNTAN A TE
TU SI NU SUONN IRRAGGUNGIBILE
TU SI NA STORIJ IMPOSSIBILE
E CHIANU CHIANU M'ACCID
STA GELUSIJ NUN ME FÁ CAMBÁ
PE TTE TU GIUR FACISS MILL PAZZIJ

DIMMI QUALCOSA DAI SOTTOVOCE
DIMMI CHE NON AMI LUI
CA SI T'ASTRIGNE RIND A STI BRACC
TE SUNN CA TIEN A ME
CA TU ME PIENZ COMM IJ TE PENS
CA NUN CIA FAI SENZ E ME