A Mia Figlia Testo

Testo A Mia Figlia

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
E QUANTA NOTT NUN AGGIU DURMUT
PE TE CANTÁ A NINNA NANNA A TE
IJR UAGLION TENEV VIENT'ANN
ME SO FATT GRUOSS NZIEM A TE
E QUANTA VOLT TAGGI DAT U LATT
NUN TU MANGIAV SI NUN TU DDEV IJ
SI TE SCETAV TU CERCAV A GIANNI
E NUN CHIAMMVA PE NIENT A MAMMÁ

RIT: E CUMM ER BELL QUANN TU NASCIST
CU CHILL UOCCHIE NIR E CHELLA FACCIULLIELL
MO CA SI CRISCIUT E SI SIGNURENELL
CHIAN CHIAN T'ALLUNTANA A ME
E ATTACCAT A NAT NAT UAGLIUNCELL
CA DUMAN T'AVESSA SPUSÁ
CHE PAUR QUANN DIC CA ESC A SER
PREG A DIJ PE NUN TE FA SBAGLIÁ

E QUANTA VOLT TU SI GGHIUT A SCOL
E DOPP E TE IJSCEV APPRISS A TE
SI TE VEDEV NZIEM AI CUMPAGNELL
TURNAV A CAS FELIC E T'AVÉ

RIT: E CUMM ER BELL QUANN TU NASCIST
CO CHILL UOCCHIE NIR E CHELLA FACCIULLELL
MO CA SI CRISCIU E SI SIGNURENELL
CHIAN CHIAN T'ALLUNTAN A ME
ME ME UARD AU SPECCHIJ E M VED VECCHIJ
E VIENT'ANN NUN É TENG CCHIU
TE CURRIEV APPRESS NUN ME STANCAV MAI
MOJ INVEC NUN CIA FACCIJ CCHIU

E QUANTA NOTT NUN AGGIU DURMUT
PE TE CANTÁ NA NINNA NONNA A TE