Bambulè Testo

Testo Bambulè

Adele: nel 2016 tour in Italia
bella cca chi ci rimani a fa
si tu o palo da spiranza e avut gia
nun na portà a l'asta chilla dignità
stipatilla e vire e nun ta fa ruba


RIT..
ma li a sape
picchi tu nu nun sai mo cumm va a firni
rita o duci e na prumessa
è assai chiu amara a verita
rinto o niur e na nuttata
l'ombr ca te vo accatta
nun ci care
scanza chi prometti o sole bambulè
nziem o vecchiu e na valiggia
curri a ta abbraccia a mamma
prigionier e chella famm
manco libertà e pinsa...torn venimi a piglia
bambule ha decis gi a e se ncammina
nu te miettere paura si fa friddu
inta a neve e na muntagna ti po arripara


RIT..
ma li a sape
picchi tu nu nun sai mo cumm va a firni
rita o duci e na prumessa
è assai chiu amara a verita
rinto o niur e na nuttata
l'ombr ca te vo accatta
nun ci care
scanza chi prometti o sole bambulè
nziem o vecchiu e na valiggia
curri a ta abbraccia a mamma
prigionier e chella famm
manco libertà e pinsa


e lassela a speranza rina o core
nun affunna pi semp inde pinsier


RIT..
ma li a sape
picchi tu nu nun sai mo cumm va a firni
rita o duci e na prumessa
è assai chiu amara a verita
rinto o niur e na nuttata
l'ombr ca te vo accatta
nun ci care
scanza chi prometti o sole bambulè
nziem o vecchiu e na valiggia
curri a ta abbraccia a mamma
prigionier e chella famm
manco libertà e pinsa